Vi har inga kattungar för tillfället men vi planerar för kull längre fram Vinkar