22. sep, 2014

Anne Bonny

Bonnys dräktighet fortskrider och igår hade det gått 35 dagar, hon har gått upp ca 670 gram.

 

 

Foto:  Foster 32-38 dagar, 35-60 mm